בטוחות בנקאיות (תקן 19)

אודלס & קינן כהן מתמחה בביצוע הערכות שווי למכלול נכסי המקרקעין
והיא בעלת מוניטין רב בעריכת שומות למטרת בטוחות בנקאיות, הודות לניסיון העשיר של מומחיה בשוק הפרטי ובמערכת הבנקאית. הערכות הווי והשומות שמקיימת החברה משמשות את לקוחותיה השונים למגוון צרכים – החל מהגשת דו"חות והצעות למכרזים ועד לתמיכה בתהליכי קבלת החלטות הנוגעים לרכישת קרקעות ונכסים, בארץ ובעולם.

 

 

כל הזכויות שמורות לאודלס קינן כהן 2021