התמחות המשרד בליווי פרויקטים

באודלס & קינן בע"מ פועלת מחלקה ייעודית המתמחה בליווי בנקים, יזמים וקבוצת רכישה במסגרת כלל סוגי הפרויקטים, לרבות מגורים, מסחר, תעשיה ומלונאות. צוות המחלקה כולל שמאי מקרקעין, כלכלנים ומהנדסים, האמונים על ליווי פיננסי שוטף של לקוחות החברה ועל עריכת דו"חות בדיקת כדאיות (דו"ח אפס) המעניקים תמונה תכנונית ופיננסית מקיפה – מחישוב עלויות הקמת הפרויקט עד לאומדן ההכנסות הצפויות.