התמחות המשרד בIFRS

התמקדות ביעדים העסקיים תוך עמידה בדרישות הדיווח הכספיות הן ברמה המקומית והן ברמה הבינלאומית, מהווה אתגר מורכב. הופעתו של תקן ה-IFRS (תקן לדיווח כספי בינלאומי) הפכה את נטל הדיווח לסבוך אף יותר. צוות אודלס & קינן בע"מ מתמחה בעריכת חוות דעת עבור חברות ישראליות ובינלאומיות, בהתאם לתקינה החשבונאית החדשה ולדרישות ה-IFRS. חוות הדעת נערכות בתאם להנחיות הרשות לניירות ערך בישראל, ומיועדות לכלל סוגי הדו"חות הכספיים.

IFRS